ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇਮਾਡਲ 2023 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੇਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਕਾਲਸਟਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਤੇਆਫ ਰੋਡ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਹੈ। ਕਾਲਸਟਾਰਟ ਨੌਰਥਈਸਟ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਨ ਮੈਂਡਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸਟਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਫ ਰੋਡ ਇਕਕਿਉਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂਮਾਡਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਵੈਨਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਫ ਰੋਡ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸਾਲ 78 ਫੀ ਸਦੀ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਜਾਣਗੇ। 2019 ਦੇ 95 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 169 ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀਮਾਡਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 195 ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਓਈਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਵੱਡੀ ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਰਕਿਟ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਹਨਾਂਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕਸ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਰੇਟ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਪ-ਫਿਟਰਜ਼ ਸਦਕਾ ਹੈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਿੱਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਡੀਟਾਈਪਜ਼ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਪੋਰਟ ਡਰੇਅਏਜ਼ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 250-300 ਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।