ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਗਰਮ

Spot market freight up for setting new records

ਟਰਾਂਸਕੋਰ ਲਿੰਕ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਊ4 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਫਰਿੰਜ ਸਟੈਕ  ਵਾਲਿਯੂਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਡਲਿੰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੋਨੀਕਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਕ ਵਲਿਯੂਮ 51% ਉਪਰ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9% ਉਪਰ ਸੀ। ਲੋਡਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰਿਹਾ।                           ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਲਿਯੂਮ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਲਿਯੂਮ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰੇਕਿੰਗ ਲੋਡ ਵਲਿਯੂਮ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਟੀਕਲ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 57% ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ 45% ਦੀ ਔਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੀਅਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ-ਟੂ-ਸਟੈਕ ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਲੋਡਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਹੀਪ ਲਈ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।